main
Головна

BAS ERP

BAS ERP є інноваційним рішенням для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств. Рішення розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні. Особливу увагу під час розробки було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, зокрема з технічно складним виробництвом.

Переваги користування BAS ERP

 • Управління підприємством в режимі реального часу;
 • Оперативний контроль фінансового стану підприємства;
 • Отримання наочної аналітичної звітності;
 • Оптимізація процесів виробництва;
 • Просте та зручне відстеження КРІ;
 • Підвищення ефективності роботи комерційних і логістичних служб;
 • Організація роботи в єдиному інформаційному просторі.
Переваги
benefits

Які результати ви можете отримати із BAS ERP?

Нижче наведені середні показники результативності після впровадження програми BAS ERP на підприємстві.

Запаси і виробництво

 • Зниження виробничих витрат на 10%;
 • Розраховуйте собівартість в 4 рази швидше;
 • Зниження собівартості продукції, що випускається на 7%;
 • Зниження обсягів матеріальних запасів на 20%;
 • Скорочення витрат на матеріальні ресурси на 9%;
 • Збільшення обсягу продукції, що випускається на 26%;
 • Зростання продуктивності праці у виробництві на 13%.

Оборотні кошти

 • Зростання оборотності складських запасів на 23%;
 • Скорочення дебіторської заборгованності на 15%.

Ефективність та оперативність

 • Прискорення обробки замовлень на 94%;
 • Скорочення термінів виконання замовлень на 26%;
 • Скорочення операційних і адміністративних витрат на 20%;
 • Зростання прибутку на 13%.

Трудовитрати і звітність

 • Скорочення трудовитрат в різних підрозділах на 35%;
 • Прискорення отримання управлінської звітності в 3.1 рази;
 • Прискорення підготовки регламентованої звітності в 3.2 рази.
Переваги

Вартість програми BAS ERP

BAS ERP
180 000 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (BAS) - 3 300 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 5 р.м. (BAS) - 11 610 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (BAS) - 22 290 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (BAS) - 42 360 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (BAS) - 100 500 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 100 р.м. (BAS) - 183 600 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 300 р.м. (BAS) - 546 000 ₴
 • Клієнтська ліцензія на 500 р.м. (BAS) - 906 000 ₴
 • Ліцензія для дочірніх підприємств і філій (BAS ERP) - 54 000 ₴
Усі ліцензі на програмні продукти BAS знаходяться за цим посиланням.
Вартість
price

Функціонал BAS ERP

Нижче наведено опис редакції 2.1 "BAS ERP"
Управління фінансами
В підсистемі Управління фінансами реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками.
Бюджетування
В рішенні реалізовано управління процесом бюджетування. В то й же час у системі використовується інтуїтивно зрозуміле налаштування структури бюджетів за рахунок використання "табличної моделі бюджетування".
Планування ресурсів
Планування допомагає організувати ефективну роботу підприємства, дає змогу системно управляти взаємопов'язаними елементами: збутом, виробництвом та закупівлями.
Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства
В рішенні реалізовані нові можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу, включаючи розширений аналіз і доступ з мобільних пристроїв.
Регламентований облік
"BAS ERP" містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, зокрема підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації.
Управління персоналом і розрахунок заробітної плати
Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства.
Управління виробництвом
В програмі розроблена повністю нова підсистема управління виробництвом. Реалізовано новий підхід до управління процесами, який дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає, що, навіть не маючи точних нормативів часу для всіх виробничих операцій, можна сформувати виконані плани.
Управління витратами і розрахунок собівартості
Програма дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.
Організація ремонтів
Підсистема дозволяє вести довідник об'єктів ремонту, класифікувати їх за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації. Відстежується стан об'єктів ремонту, а також приналежність і розташування. Об'єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об'єктів ремонту.
Управління продажами
У підсистемі реалізовані комерційні пропозиції, що дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом для визначення складу та умов продажів. Істотно розвинена функціональність замовлення як "центру управління" усіма подальшими діями з його обробки. Введено статуси замовлення ("не підтверджений", "до оплати", "до забезпечення", "до відвантаження"), що описують етапи проходження замовлення.
Управління взаємовідносинами з клієнтами
В програмі реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів, автоматично відслідковує маршрут процесу і формує задачі виконавцям.
Управління закупівлями
Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, яка необхідна для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі та чіткої організації взаємодії з постачальниками.
Основний функціонал
functional

Домовимося
про зустріч?

Наш спеціаліст зв'яжеться з Вами для уточнення часу та формату зустрічі, офлайн чи онлайн.

  Як нас знайти?
  Наша адреса: Україна, Львів, вул. Шолом-Алейхема, 12
  Як з нами зв'язатися?
   1
   /
   1